BLOG

E-Arşiv Nedir?

E-Arşiv Nedir?

E-Arşiv Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine, ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlamaktadır.

Avantajları Nelerdir?

e-Arşiv uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirler. Müşterilerinin e-Fatura mükellefi veya nihai tüketici olması halinde, faturaları elektronik ortamda gönderebilirler. Çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf sağlanırken fatura gönderim maliyeti ortadan kaldırılabilir.

• Kolay ve hızlı entegrasyon
• Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme
• Kağıt tasarrufu, doğaya dost uygulama
• Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması
• Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması • Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi